Nieuws
 

Op deze pagina worden met een direkte rode link de nieuw toegevoegde items aangegeven en bijzondere activiteiten of nieuwe publicaties mbt Mevrouw B. Midderigh-Bokhorst. Uiteraard gaarne uw informatie als u iets kent wat nog niet op deze site is vermeld. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdragen.
Nieuwsarchief
met de items die in de afgelopen jaren zijn toegevoegd.2018    
1 januari
boekentitels K-Z
Elize Knuttel-Fabius Kinnie en haar vrienden 1e druk 1910 en 2e druk 1928
3 januari
boekentitels A-J
Jo Ufkes Een vrolijke Frans 3e druk zj Valkhoff, Amersfoort
6 januari
internationaal
Ein neues Bleyle-Bilderbuch, hurra! reclameboekje voor de Firma Bleyle, Stuttgart
 
boekentitels K-Z
Nog een andere uitvoering van Maren Koster Stuurloos 1e druk 1929
 
boekenoverzicht
De pagina Boekenoverzicht aangevuld en bijgewerkt.
12 januari
boekentitels K-Z
Serie Voor school en huis Anna Sutorius Stoute Poppenkinderen
18 januari
boekentitels K-Z
De serie Voor School en Huis van Anna Sutorius herzien en aangevuld.
31 januari
boekentitels A-J
Maren Koster Eef Hubrechts 1e druk 1928 met stofomslag
 
boekentitels K-Z
Mia Vroom Voorspel 2e druk zj met stofomslag
27 maart
De vrouw 1813-1913
Tentoonstellingscatalogus voor Hare Majesteit de Koningin op 15 mei 1913
29 april
artikelen
Artikel over de wandplaat Jeugd III De Spiegel maandblad Het Korenland, november 1934
15 juli
Ons Thuis / Nieuws
Originele tekeningen voor Ons Thuis in het Rijksmuseum
 
boekentitels A-J
Ook originele tekeningen voor de J.Stamperius-serie (L.J.Veen) in  het Rijksmuseum
 
boekentitels K-Z
Ook originele tekeningen voor Mijn Italiaantjes van Chistine Doorman in het Rijksmuseum
16 juli
boekentitels K-Z
Bij Mijn Italiaantjes links naar biografische artikelen door Marijke van Dorst, Utrecht
 
affiches/reclame
Plaat: Ter herinnering aan de doop van uw kind
3 augustus
boekentitels A-J
Bandtekening voor Een gezellig huisgezin door Rina van den Hout
 
boekentitels A-J
Illustraties voor Een zomer met Lijsje Lorresnor door J.M.Selleger-Elout
10 september
boekentitels K-Z
Zonnehuis (2e druk 1930) Door Greta Vollewens-Zeijlemaker (1898-1975)
9 oktober
boekentitels A-J
Greta Vollewens-Zeijlemaker Mia Mol's laatste schooljaar 1e druk maakwerk
14 oktober
boekentitels K-Z
Marie Koster - Rie 1e druk 1919 met papieren omslag
16 oktober
boekentitels A-J
Handleiding voor het vervaardigen der verbeterde kleeding. L.J. Veen, Amsterdam 1908
19 oktober
boekentitels K-Z
Twee versies Cor van Osenbruggen Tante Doortje 2e druk Van Goor Gouda en Van Goor Den Haag.
20 oktober
boekentitels K-Z
Marie Koster - Rie 2e omgewerkte druk zj uit de serie Voor Rustige Uurtjes


Collectie tekeningen van B. Midderigh-Bokhorst in het Rijksmuseum, verworven in 1970 door een schenking van Uitgeverij L.J.Veen te Amsterdam. De afbeeldingen worden niet getoond. De tekeningen zijn gemaakt voor Mijn Italiaantjes van Christine Doorman, de serie bijeengebracht door J.Stamperius, deels overlappend met illustraties voor het tijdschrift Ons Thuis, losse delen, gebundeld in jaargangen, of enkele losse bundels per jaargang met afzonderlijke titels.
(NB Nog vijf afbeeldingen zijn niet gelocaliseerd)Nog niet gelocaliseerd.
* Ons thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 79 bij het verhaal van Aletta Hoog: Het geheimzinnige huisje. Los deel: Zus bij moes.
Nog niet gelocaliseerd.
* Ons thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 29 bij het verhaal van Henr. Dietz: Drie vriendinnen. Los deel: Zus bij Moes. Ook in Stamperius; De reis van Schipper Bontekoe pag 138


* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 83 bij het verhaal van Henr. Dietz: Ia, Ia, en Ka, Ka.
* Ons Thuis 7e jaargang 1908-1909 dl 2 pag 189 bij het verhaal van Henr. Dietz: De pas van drie Los deel: Herfstdraden.  Ook in Stamperius: De reis van Schipper Bontekoe pag 41
* Ons Thuis 11e jaargang 1912-1913 dl 2 pag 43 bij het verhaal van Henr. Dietz: Een goed woordje. Los deel: Een leuke logeerpartij.
* Ons Thuis 10e jaargang 1911-1912 dl 1 pag 5 bij het verhaal van A.C.Kuiper: Een klein vriendinnetje van den Grooten Napoleon. Los deel: Een tooverstaf.


* Ons Thuis 7e jaargang 1908-1909 pag. 3 bij het verhaal van Marie Leopold: 1 november. Los deel: Winterprovisie.
* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 69 bij het verhaal van Tante Joh.: De doek voor de koningin. Ook in Stamperius: De verdwenen portefeuille pag 87
* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 71 bij het verhaal van Tante Joh.: De doek voor de koningin. Ook in Stamperius: De verdwenen portefeuille pag 89
* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 93 bij het verhaal van Augusta van Slooten: Langstaart, de Muizenkoning. Los deel: Een eigen huisje.


* Ons Thuis 8e jaargang 1909-1910 dl 1 titelpagina van los deel Gezellige praatjes bij het verhaal van Kath. Leopold: Alleen er op uit.
Deze tekening is met oranje verf ingekleurd itt de ander kinderen voor de keramieketalage.
Nog niet gelocaliseerd.
* Ons Thuis 11e jaargang dl 2 1912-1913 pag 47 bij het verhaal van S.Maathuis-Ilcken: Van twee vriendjes. Los deel: Een leuke logeerpartij.
* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 96 bij het verhaal van Augusta van Slooten: Langstaart, de Muizenkoning. Los deel: Een eigen huisje.


* Dezelfde tekening Ons Thuis 8e jaargang 1909-1910 titelpagina Gezellige praatjes, maar dan zonder oranje kleur. Het is me nog niet bekend waar deze tekening is gebruikt.
* Ons Thuis, 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 31 bij het verhaal van Marie Leopold: Wims Sijsje. Los deel: Een eigen huisje.
* Ons Thuis 10e jaargang 1911-1912 dl 1 pag 15 bij het verhaal van Henr. Dietz: Fopperij. Los deel: Een Tooverstaf.
Nog niet gelocaliseerd.


* Ons Thuis 10e jaargang 1911-1912 dl 1 pag 11 bij het verhaal van tante Joh.: O, jij dom dingetje. Los deel: De Tooverstaf.
Nog niet gelocaliseerd.
* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 81 bij het verhaal van Henr. Dietz: Dat had je niet gedacht. Los deel: Een eigen huisje. Ook in Stamperius; De reis van Schipper Bontekoe pag 71
* Ons Thuis 7 1908-1909 dl 2 pag 191 bij het verhaal van Henr. Dietz: De pas van drie Los deel: Herfstdraden.  Ook in Stamperius: De reis van Schipper Bontekoe pag 43


* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 81 bij het verhaal van Henr. Dietz: Dat had je niet gedacht. Los deel: Een eigen huisje. Ook In Stamperius: De reis van schipper Bontekoe pag 73
* Uit: Christine Doorman: Mijn Italiaantjes 1e druk 1922 pag. 90 Verhaal: Waardoor Enrico gestroost was.
* Uit: Christine Doorman: Mijn Italiaantjes 1e druk 1922 pag. 43 Verhaal: Sabine (1)
* Uit: Christine Doorman: Mijn Italiaantjes 1e druk 1922 pag. 58. Verhaal: Sabine (2)
* Uit: Christine Doorman: Mijn Italiaantjes 1e druk 1922 pag. 27 Verhaal: Het ezeltje van Ernesto en Rita.
 


 

Informatieve boekenwebsites door de Koninklijke Bibliotheek gearchiveerd


In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):  http://www.bmidderighbokhorst.nl

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 2 april 2014. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

 Op 8 november 2013 wordt in de Koninklijke Bibliotheek het najaarscongres

gehouden met als thema De vrouw 1813 - 1913 - 2013

 

Studiedag en tentoonstelling tgv 20 jaar SGKJ
Openbare Biblibliotheek amsterdam 26 mei 2013

Programma Studiedag 25 mei 2013
 

12.00 uur: Bregje Hofstede: Midderigh-Bokhorst en de mode in historische kinderboeken

Modieuze heldinnen: kleding in de illustraties van Bernardina Midderigh-Bokhorst

Haar bachalorscriptie ,,Modieuze heldinnen: kleding in de illustraties van Bernardina Midderigh-Bokhorst''
(2009) is te raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
Homepage: Bregje Hofstede


 

16.30 uur: Job Cohen opent de tentoonstelling Een kinderboek met een verhaal
 
 
 De Wassenaarder

Het laatste nieuws online
19 mei 2013
Link naar het boekje van genoemde illustratie (Entres nous deel ii 1905)


Koninklijke Bibliotheek

Marie Boddaert: Roswitha
webexpositie
 
Historisch Jaarboek Vlaardingen 2012
Uitgave van de Historische Vereniging Vlaardingen. Van pagina 39-89 een uitgebreid artikel over het leven
en werk van het kunstenaarsechtpaar Midderigh-Bokhorst door Ellen Boonstra - de Jong en Erika Verloop .


 

Uitreiking Historisch Jaarboek 2012 op 9 november in de Windewijzer aan de Schiedamseweg te Vlaardingen
Website Vlaardingen 24
 


 

Wandplaat Volkenbondsdag
Reunião de bonecas, ilustração B. Midderigh Bokhorst, 1930
Pergrinacultural's Weblog

 

Impressie van de opening van de tentoonstelling ''Twee handen aan éénzelfde teekening'' te Vlaardingen
Tentoonstellingsaffiche (voorkant)
Tentoonstellingsaffiche (achterkant)
Hollandia, Vlaardingen
Openingstoespraak door Ellen Boonstra-de Jong (r) en Erika Verloop (l).
         
Vervolgens mogen familieleden van het kunstenaarsechtpaar Midderigh-Bokhorst de officiële openingshandeling verrichten.
Met grote interesse worden de vitrines met archiefmateriaal bekeken.
De originele tentoonstellingsaffiche uit 1913 (Vlaardingen) en een fraaie Biedermeier wandplaat.
                      
In vitrines zeldzame verzamelobjecten uit het Vlaardings Stadsarchief.
De woning aan de Vlaardingse Willem Beukelszoonstraat waar het echtpaar Midderigh-Bokhorst van 1917-1927 heeft gewoond.
Met grote zorg zijn door de inrichters van de tentoonstelling alle bijschriften samengesteld.
Reklametekeningen
Op 9 november verschijnt in het Historisch jaarboek 2012 een artikel over het echtpaar Midderigh-Bokhorst van de hand van
Ellen Boonstra-de Jong en Erika Verloop.
 

Tentoonstelling Vlaardingen van 20 oktober - 24 november 2012
 
Persbericht Leven in Vlaardingen
De Vlaardinger
 

Tentoonstelling Vlaardingen op leesplein.nl
 

Momenteel wordt in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag) een kleine vitrinetentoonstelling Penseelprinsessen gehouden met o.a. de catalogus De Vrouw - 1813-1913. Zie website
 
Informatie RKD (website)
Voorkeursnaam Midderigh-Bokhorst, Bernardina
3 hits in RKD images
2 hits in RKD library als onderwerp
1 hits in RKD library als illustrator
2 hits in Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa)
Naamsvariant Midderigh, Bernardina
Bokhorst, Bernardina
Bokhorst, Johanna Bernardina
Bokhorst, Johanna Berhardina
Bokhorst, Dien
  Signeerde voor 1905 'J.B.B.', vervolgens 'J.B.M-B', daarna 'B.M-B.'
Monogrammeert als JBB
JBMB
BMB
Familierelatie Getrouwd met de Jean Jacques Midderigh
Man/vrouw/groep Vrouw
Zie ook Midderigh, Jean Jacques
  Boekillustraties, meestal in samenwerking met echtgenoot, vnl. voor de jeugd (Scheen 1981)
School Nederlands
Geboorteplaats/datum Surabaya (Indonesië) 1880-05-31
Sterfplaats/datum Wassenaar 1972-06-20
Werkzame periode 1895 – 1972
Plaats/periode van werkzaamheid Nederlands Indië (hist.), Den Haag, Deventer, Den Haag 1892 - 1905, Amsterdam
Vlaardingen 1905 - 1927, Wassenaar 1927 - 1972
Opleiding Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) ca. 1894-1895 leerlinge van de damesklas en vanaf 1897 van de cursus M.O.; leerde er tevens modeltekenen onder Frits Jansen (HGA, ABK, bnr. 0058)
Leerling van Jansen, Frits (1856-1928)
Kwalificatie aquarellist, pastellist, graficus, etser, lithograaf, grafisch ontwerper, illustrator, wandschilder, tekenaar, beeldhouwer, politiek tekenaar, miniatuurschilder, tekenleraarmaakte o.m. boekillustraties, enkele met eigen tekst, wandversieringen voor school en kinderkamers, wandschilderingen voor paviljoen v.d. tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913', hal Landb.-huishoudschool Zoetermeer); ook portretminiaturen op ivoor (Scheen 1981 & de Bodt/Kapelle 2003)
Onderwerp portretten
genrevoorstellingen
landschappen
CaptionwinnaarSectieDetail Verkreeg een eervolle vermelding op een tentoonstelling te Leipzig (Scheen 1981)
Lid van Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK)vanaf 1907 aspirant-lid VANK, vanaf 1910 lid; lid van de Unie van Soroptimisten afd. Den Haag vanaf 1929
Leraar aan academie Dagtekenschool voor meisjes (Amsterdam) ca. 1902-1905; Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) docent stilleven opleiding M.O.
Leraar van Deinum, Mies
Bronnen/Naslagwerken Scheen 1969-1970, dl. 1, p. 121 (als: Bokhorst, Johanna Bernardina); Scheen 1981, p. 55-56 (als: Bokhorst, Johanna Bernardina;*) Jacobs 1993, dl. 2, p. 120
Literatuur C. de Lorm, 'Bernardina Midderigh-Bokhorst', De vrouw en haar huis 11 (mei 1916) 1, p. 8
Saskia de Bodt, Jeroen Kapelle et al., Prentenboeken. Ideologie en illustratie 1890-1950, Amsterdam/Gent (Ludion) 2003, p. 247
M. Groot, Vrouwen in de vormgeving 1880-1940, Amsterdam 2007, p. 13 en passim
Overige bronnen Haags Gemeentearchief (HGA), Academie van Beeldende Kunsten (ABK), bnr. 0058.